Kontakt

MiM Studio Reklamy

61-014 Poznań, ul. Rozewska 4
tel. 61 850 10 01
biuro@mim.com.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 17:00.